LeistoMat

Do szlifu międzyoperacyjnego i szlifu końcowego przy często zmieniających się profilach.

Obejrzyj film instruktażowy 1
Obejrzyj film instruktażowy 2
Pokaż podobne

Powrót

Zmieniające się co kilka sekund profile? Żaden problem dla LeistoMatu. Krótkie serie z danego profilu są oczywiste przy produkcji np. okien. Wymaga to szybkiego przejścia z jednego na inny profil. W Leistomacie, którego mózgiem jest sterownik SPS, wystarczy nacisnąć jeden przycisk. Sensory określą automatycznie szerokość elementu. Montowana standardowo technika nurkujących głowic zapewnia optymalny szlif, bez zaokrąglania krawędzi czołowych. "Wielkość 1" jednym przyciskiem.

Wybór jednym przyciskiem

Wybór profilu jednym przyciskiem powoduje automatycznie ustawienie się głowic i innych parametrów w kilka sekund

Leistomat – To co najważniejsze

Osiągalne jako

  • Leistomat LZ 6:
    6 agregatów szlifujących
  • Leistomat LZ 8:
    8 agregatów szlifujących
  • Leistomat LZ 12:
    12 agregatów szlifujących